A song chung ơi! Sao a giới thiệu e vào căn nhà này mà để nhà vắng vẻ quá vậy? E theo dõi suốt mấy hum nay ma ko thây gì cả.