Chúc tất cả anh chị diễn dàn.. sức koe tốt..và nhiều niềm vui trong cuộc sống....