Rất là diễm phúc cho tôi khi biết đến diendanhiv.vn ngay từ ngày đầu thành lập. Không hiểu tự lúc nào nữa cứ 1 ngày mà không vào diendanhiv.vn thì tôi như thiếu cái gì đấy, bứt dứt khó chịu. Nói như...