Nhớ lại ngày đầu tiên trong cuộc đời mình đứng trước nỗi lo về H vậy mà cũng gần 9 tháng rồi. Có lẽ đó là khoảng thời gian k thể nào quên trong cuộc đời mà khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy nó như một...