Năm rồi bạn cũng đã sáng tác ra nhiều tiểu phẩm siêu tưởng năm nay tưởng là đã bỏ không ngờ vẫn ko thấy gì thay đổi