Cố gắng lên,mình tin sẽ có phép màu xảy ra,đừng lo lắng nhiều,mình sẽ cầu nguyện cho bạn gái của bạn.