Bạn không may hóa ra vẫn còn may. Mình cũng lỡ gây nguy cơ cho vợ rồi giờ suốt ngày lo lắng. Mình đang chờ đủ 24 tuần để kiểm tra lại cho nguy cơ có sử dụng pep.
Hãy làm tất cả những gì để bù đắp...