CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ
Ngày Nhận
Tên và nickname
Số Tiền Nhận
1,11/10/2017
tranehuynh
200.000
2,11/10/2017
thanhvien999
300.000
3,12/10/2017
loilamcuachua
400.000
4,12/10/2017
Cong_anh22
200.000
5,21/10/2017
Hyvongmongmanh8x
200.000
6,28/10/2017
Lolangqua2017
300.000
7,29/10/2017
BinhLeNguyen
400.000
8,25/11/2017
google
300.000
9,30/11/2017
Huệ Nghi
300.000
10,4/12/2017
Uyennha610
500.000
11,7/12/2017
luonsongtot
300.000
12,12/12/2017
cantuvan0001
200.000
13,15/12/2017
the_question
300.000
14,15/12/2017
Uyennha610
300.000
15,17/12/2017
Trần Y
250.000
16,23/12/2017
bunga
200.000
17,28/12/2017
No name
200.000
18,29/12/2017
google
300.000
19,41/2018
mivec
200.000
20,15/1/2018
Vu12
200.000
21,16/1/2018
Kid_Phantom
200.000
22,181/2018
Nam Du
200.000
23,26/1/2018
thien_minh_faq
1.000.000
24,31/1/2018
Mat Troi
500.000
25,311/2018
google
200.000
26,21/3/2018
hoanghau
300.000
27,26/3/2018
Cohoinao
500.000
28,2/4/2018
hoangmangqua2
300.000
29,8/4/2018
tranhoangtuan
500.000
30,15/4/2018
BinhTinhSong_92
200.000
31,16/4/2018
luuhuyenduc
200.000
32,18/4/2018
Kengungoc
200.000
33,26/4/2018
Lamlaicuocdoi_90
200.000
34,27/4/2018
Tuandinh2217
200.000
35,3/5/2018
Homolull
200.000
36,8/5/2018
Elio
500.000
37,9//5/2018
google
200.000
38,17/5/2018
David92
300.000
39,18/5/2018
Quannguyen
1.000.000
40.56/2018
Nguoibian
2.000.000
41,9/6/2018
12345_abc
300.000
42,1262018
mylife
400.000
43,8/7/2018
Chivimassage
500.000
Tổng cộng hiện tại
38.400.000

1,Tuanmecsedec trích quỹ 1.000.000 (Một triệu ) hỗ trợ ở đây (Click vào đây xem) trong chủ đề ở dưới.

Chủ đề: Kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn - Smod songchungvoi_HIV

2, Tuanmecsedec trích quỹ 6.000.000 (Sáu triệu ) đóng tiền duy trì diễn đàn ở đây ( Click vào đây xem ) trong chủ đề dưới.

3,Tuanmecsedec trích quỹ 2.400.000 (hai triệu tư ) đóng tiền RAM Server ở đây (Click vào đây xem)trong chủ đề dưới

4,T
uanmecsedec trích quỹ 7.000.000 (bảy triệu ) đóng tiền duy trì diễn đàn ở đây ( Click vào đây xem ) trong chủ đề dưới.

Chủ đề: Thông báo về việc trích quỹ diễn đàn để duy trì tên miền và server Diendanhiv.vn

5,Tuanmecsedec trích quỹ 1.900.000 mua hai tên miền (Click vào đây xem).trong chủ đề dưới.

Chủ đề: Thông báo về việc trích quỹ diễn đàn để duy trì tên miền và server Diendanhiv.vn

6,Tuanmecsedec
trích quỹ 1.000.000 giúp bạn lovemenot ,Click vào chủ đề dưới xem.

Chủ đề: Kính gửi BQT cùng các thành viên diễn đàn giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn

7,Tuanmecsedec trích quỹ 1.000.000 giúp anh
Trần văn H…Click vào chủ đề dưới xem

Chủ đề: Diendanhiv.vn kêu gọi giúp đỡ một hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn

8,Tuanmecsedec trích quỹ 8.000.000 đóng tên miền và Server,Cilck vào đây xem:

Chủ đề: Thông báo về việc trích quỹ diễn đàn để duy trì tên miền và server Diendanhiv.vn
Mọi thiện nguyện hỗ trợ của các bạn gởi vào :

+ Ngân hàng: Vietcombank TPHCM
+ Tên tài khoản:
Bảo Kiếm
+ Số tài khoản: 0071004827322