PDA

View Full Version : Mọi người cho em ý kiến về thuốc Pepnewlife
17-03-2014, 23:44
Em uống thuốc Pep, trong vòng 26 ngày đầu em uống tuân thủ giờ. Có một lần trễ khoảng 12phút, một trễ khoảng gần 30 phút. Còn lại thì không quá 5 phút. Đến ngày 27, do đột ngột em ra ngoài, em quên mang thuốc theo. Thế là em không uống trễ khoảng 8h30 phút. Em lo quá. Anh chị cho em ý kiến ạ, như vậy có làm sao không vậy.

Nguyen Ha
18-03-2014, 00:10
Em uống thuốc Pep, trong vòng 26 ngày đầu em uống tuân thủ giờ. Có một lần trễ khoảng 12phút, một trễ khoảng gần 30 phút. Còn lại thì không quá 5 phút. Đến ngày 27, do đột ngột em ra ngoài, em quên mang thuốc theo. Thế là em không uống trễ khoảng 8h30 phút. Em lo quá. Anh chị cho em ý kiến ạ, như vậy có làm sao không vậy.

26 ngày đầu tuân thủ đúng còn 2 ngày sau trễ thì không sao.