PDA

View Full Version : ba loai thuoc co the uong cung mot luc ko ạkenbin
14-08-2013, 22:20
Lamzidivir. Harrox. Va kanimax ak.
http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

Tuanmecsedec
15-08-2013, 05:48
Lamzidivir. Harrox. Va kanimax ak.

Bạn lưu ý,khi tham gia viết chữ Việt có dấu.

Lamzidivir là thuốc điều trị phơi nhiễm,mấy thuốc kia là thuốc hỗ trợ gan.Bạn có thể dùng chung.

CrisM
15-08-2013, 14:19
Vẫn dùng chung được, không ảnh hưởng đến hiệu quả cua pep

kenbin
16-08-2013, 14:40
Vâng e cảm ơn ạ.