PDA

View Full Version : em có vài câu hỏi?phanvantan
08-05-2014, 19:04
+thứ nhất:nếu pep công hiệu như dậy tại sao không ai dám chắc 100% là dùng pep sẽ an toàn mà chỉ nói là chắc thôi,em có đọc 1 bài viết nói thế này " Nếu được dùng trước 6 tiếng, tỉ lệ thành công là 92-98%, sau 6 tiếng còn 50-85%, nhưng quá 72 tiếng chỉ đạt dưới 50%" dậy dùng sau 6h thì chỉ có 50%-85% dậy 25% còn lại thì sao.
+thứ hai:nếu tay mình dính dịch âm đạo mà sờ vào dương vật thì có sao không ạ

Truong Xuan
08-05-2014, 19:07
+thứ nhất:nếu pep công hiệu như dậy tại sao không ai dám chắc 100% là dùng pep sẽ an toàn mà chỉ nói là chắc thôi,em có đọc 1 bài viết nói thế này " Nếu được dùng trước 6 tiếng, tỉ lệ thành công là 92-98%, sau 6 tiếng còn 50-85%, nhưng quá 72 tiếng chỉ đạt dưới 50%" dậy dùng sau 6h thì chỉ có 50%-85% dậy 25% còn lại thì sao.
+thứ hai:nếu tay mình dính dịch âm đạo mà sờ vào dương vật thì có sao không ạ

Bạn hỏi những gì đã xảy ra với bạn. Còn NẾU, LỠ, GIẢ DỤ... thì bạn tự tìm hiểu kiến thức sẵn có trên diễn đàn.

phanvantan
08-05-2014, 19:09
thì cái thứ 2 là xãy ra với em ak anh

Nguyen Ha
08-05-2014, 19:29
thì cái thứ 2 là xãy ra với em ak anh


+thứ nhất:nếu pep công hiệu như dậy tại sao không ai dám chắc 100% là dùng pep sẽ an toàn mà chỉ nói là chắc thôi,em có đọc 1 bài viết nói thế này " Nếu được dùng trước 6 tiếng, tỉ lệ thành công là 92-98%, sau 6 tiếng còn 50-85%, nhưng quá 72 tiếng chỉ đạt dưới 50%" dậy dùng sau 6h thì chỉ có 50%-85% dậy 25% còn lại thì sao.
+thứ hai:nếu tay mình dính dịch âm đạo mà sờ vào dương vật thì có sao không ạ
Thứ nhất: dùng pep trong vòng 72h vàng, tuân thủ đúng điều trị sẽ có kết quả xét nghiệm như mong muốn, hiện tại chưa trường hợp nào thất bại pep khi tuân thủ đúng.
Thứ hai: tay dính dịch âm đạo sờ vào dv thì không sao cả. HIV lây khi và chỉ khi DV cho vào trong AD không dùng BCS.