PDA

View Full Version : Sử dụng thuốc trễthanh009
20-05-2014, 13:25
Các anh cho em hỏi là em sử dụng thuộc trễ 2 lần một lần trễ 2 tiếng rưỡi . Lần đầu trễ là vẫn con trong 72 giờ vàng uống pep sau khi bị phơi nhiễm . Lần thứ 2 thì sau lần đầu 1 tuần . Cho em hỏi là như vậy có ảnh hưởng nhiều tới kết quả điều trị không

songchungvoi_HIV
20-05-2014, 13:32
Các anh cho em hỏi là em sử dụng thuộc trễ 2 lần một lần trễ 2 tiếng rưỡi . Lần đầu trễ là vẫn con trong 72 giờ vàng uống pep sau khi bị phơi nhiễm . Lần thứ 2 thì sau lần đầu 1 tuần . Cho em hỏi là như vậy có ảnh hưởng nhiều tới kết quả điều trị không
Theo hồ sơ của bạn thì đâu thấy bạn có nguy cơ sao lại có vụ PEP với Pepsi ở đây????

Truong Xuan
20-05-2014, 14:01
Các anh cho em hỏi là em sử dụng thuộc trễ 2 lần một lần trễ 2 tiếng rưỡi . Lần đầu trễ là vẫn con trong 72 giờ vàng uống pep sau khi bị phơi nhiễm . Lần thứ 2 thì sau lần đầu 1 tuần . Cho em hỏi là như vậy có ảnh hưởng nhiều tới kết quả điều trị không

em sử dụng thuộc trễ 2 lần một lần trễ 2 tiếng rưỡi . Lần đầu trễ là vẫn con trong 72 giờ vàng uống pep sau khi bị phơi nhiễm. Lần thứ 2 thì sau lần đầu 1 tuần => Bạn uống trễ 2 lần như vậy không ảnh hưởng nhiều công dụng của thuốc, nhưng nếu uống trễ nhiều thời gian, nhiều lần trong một toa PEP chắc chắn sẽ ảnh hưởng công dụng của PEP.