PDA

View Full Version : Quan hê trong giai đoạn dùng peppikachu
05-06-2014, 20:56
anh ơi cho e hỏi... trong giai đoạn đùng PEP có thể qh với bạn tình được hay k... có nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình không

songchungvoi_HIV
05-06-2014, 20:58
anh ơi cho e hỏi... trong giai đoạn đùng PEP có thể qh với bạn tình được hay k... có nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình không
Trong thời gian này, người bị phơi nhiễm cần thực hiện các biện pháp dự phòng lây truyền HIV cho người khác vì vẫn có khả năng lây truyền HIV nếu điều trị phơi nhiễm thất bại. Sau sáu tháng xét nghiệm HIV mà cho kết quả âm tính, người bị phơi nhiễm có thể yên tâm rằng đã không bị lây nhiễm HIV trong tình huống đó.

Bác sĩ Võ Thị Kim Loan
Nguồn cachchuabenh.net

pikachu
05-06-2014, 21:00
điều trị thất bại là do những nguyên nhân nào hả anh...

pikachu
05-06-2014, 21:05
mình có thể os với bạn tình được không

songchungvoi_HIV
05-06-2014, 21:08
mình có thể os với bạn tình được không
OS no risk to HIV

pikachu
05-06-2014, 21:10
còn nguyên nhân thất bại là sao anh

songchungvoi_HIV
05-06-2014, 21:11
còn nguyên nhân thất bại là sao anh
Là k tuân thủ, là nhiễm HIV trước khi uống PEP, nếu nhiễm HIV rùi uống PEP thì thất bại

pikachu
05-06-2014, 21:14
cảm ơn anh...nhen... e yên tâm đi tàu ùi ... e là thủy thủ mà..đầu sóng ngọn gió không sợ chỉ sợ mất ng iu thôi hihi

Truong Xuan
05-06-2014, 21:14
anh ơi cho e hỏi... trong giai đoạn đùng PEP có thể qh với bạn tình được hay k... có nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình không

Khi chưa có kết quả XN cuối cùng (sau 24 tuần) bạn vẫn phải QHTD an toàn với bạn tình.