PDA

View Full Version : hỏi thuốc phơi nhiễm rx923dungcothat
09-09-2013, 16:58
ch0 em hỏi.em uống thuốc phơi nhiễm rx923 dạng viên nang màu trắng bác sĩ chỉ bán lẻ .em không biết la có còn hạn sử dụng va co phải thuốc chống nhiễm hay không .và em uống từ khi co nguy cơ la 60 h vậy có kịp nữa không ạ có một lần em uông trễ khoảng 16 phút vây la mất tác dụng rổi phải không bác sĩ /em rất lo ...


http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

Tuanmecsedec
09-09-2013, 17:04
ch0 em hỏi.em uống thuốc phơi nhiễm rx923 dạng viên nang màu trắng bác sĩ chỉ bán lẻ .em không biết la có còn hạn sử dụng va co phải thuốc chống nhiễm hay không .và em uống từ khi co nguy cơ la 60 h vậy có kịp nữa không ạ có một lần em uông trễ khoảng 16 phút vây la mất tác dụng rổi phải không bác sĩ /em rất lo ...

RX 923 Avocom tablets là thuốc phơi nhiễm.Trong điều trị bạn nên uống đúng giờ,bạn chỉ trễ một lần như vậy thì không sao.