PDA

View Full Version : Được 81 ngày từ khi có nguy cơ đi xét nghiệm đã yên tâm được chưa?timecanbeback
27-09-2013, 22:10
A Tuấn cho em hỏi từ khi có nguy cơ được 81 ngày, em định mai đi xét nghiệm H thì liệu kết quả có đủ tin cậy để khẳng định tình trạng bênh chưa anh! Em định ra Viện Da Liễu TW xn. Anh cho em một vài ý kiến được không? Nếu được mai em đi luôn!
:k6431613::k6431613::k6431613:

songchungvoi_HIV
27-09-2013, 22:14
A Tuấn cho em hỏi từ khi có nguy cơ được 81 ngày, em định mai đi xét nghiệm H thì liệu kết quả có đủ tin cậy để khẳng định tình trạng bênh chưa anh! Em định ra Viện Da Liễu TW xn. Anh cho em một vài ý kiến được không? Nếu được mai em đi luôn!
:k6431613::k6431613::k6431613:
Mai là thứ bảy, thui để qua thứ hai đầu tuần làm luôn đi, vậy he, lở có gì trục trặc họ hẹn lại cũng thía thui

timecanbeback
27-09-2013, 22:23
Thì em định tranh thủ thứ 7 được nghỉ thì đi luôn! Nhưng cũng sợ thứ 7 có lẽ đông người! có lẽ e nghe a chuyển sang thứ 2, Tiện xn lun GM...Hôm đó e làm xn H và GM! Không biết có vấn đề gì không nữa!
:k6431613::k6431613::k6431613:

Tuanmecsedec
27-09-2013, 22:51
Thì em định tranh thủ thứ 7 được nghỉ thì đi luôn! Nhưng cũng sợ thứ 7 có lẽ đông người! có lẽ e nghe a chuyển sang thứ 2, Tiện xn lun GM...Hôm đó e làm xn H và GM! Không biết có vấn đề gì không nữa!
:k6431613::k6431613::k6431613:


Bạn nên xem lại kiến thức của mình,vì đã từng tư vấn cho thành viên khác.