PDA

View Full Version : cho e gửiMuagiao
20-10-2013, 14:11
[02:09 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): ok a
[02:09 PM] [X]songchungvoi_HIV (http://diendanhiv.vn/member.php?u=715): thế là xong
[02:09 PM] [X]songchungvoi_HIV (http://diendanhiv.vn/member.php?u=715): Phong anh chỉ em cách nè: em copy chát box hum nay vào mục góp ý của bạn lập topic gởi Admin
[02:08 PM] [X]mongbinhan (http://diendanhiv.vn/member.php?u=414): hon 5 thang...thật buồn cho những người vùa ở trại tâm thần ra...chú rất thông cảm cho cháu, vì chú hiểu tâm lí những người tâm thần chưa khỏi hẳn......tội nghiệp cháu quá
[02:07 PM] [X]Hon5thang (http://diendanhiv.vn/member.php?u=2139): Lạy lục van xin cháu đê.... Khoong coi chừng đấy chú mong bình an Ạ
[02:06 PM] [X]mongbinhan (http://diendanhiv.vn/member.php?u=414): cho mày địa chỉ lun con ạ...cỡ mày tao bỏ ra vài lít mấy thằng đệ quay mày nhắm bia luôn á
[02:06 PM] [X]Hon5thang (http://diendanhiv.vn/member.php?u=2139): Không chếm những cô chú admin.... Chú bày dại à....,
[02:05 PM] [X]mongbinhan (http://diendanhiv.vn/member.php?u=414): hon 5 thang... chém tao à....thằng điên....
[02:05 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): ông vào lâp ds người bị chém post lên đi
[02:04 PM] [X]mongbinhan (http://diendanhiv.vn/member.php?u=414): hon 5 thang...tao tưởng mày là như nào còn hay nói chuyện...hoá ra mày là người như vậy á
[02:03 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): rồi anh tuấnnừa
[02:02 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): có sông chung hiv hk choá nói chu biết để chú lâp ds
[02:02 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): nói luông đi
[02:02 PM] [X]Hon5thang (http://diendanhiv.vn/member.php?u=2139): ........?
[02:00 PM] [X]Hon5thang (http://diendanhiv.vn/member.php?u=2139): 1... Hoàng Phong...2 cánniemtin....3mongbinhan....4xindoi1cowhoi....5 là::1331989..... Và một số ngưòi nữa ạ
[01:58 PM] [X]Hon5thang (http://diendanhiv.vn/member.php?u=2139): Sao lại chửi cháu bị HIV .. Hoàng Phóng..... Có quá nhời không?
[01:58 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): cho mầy chém
[01:58 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): rồi tao lập ds hẹn anh em ra
[01:58 PM] [X]hoangphong8053 (http://diendanhiv.vn/member.php?u=841): mầy chémia mầy niu tên ra hết đi
[01:57 PM] [X]Hon5thang (http://diendanhiv.vn/member.php?u=2139): Muốn chếm 1 số chú rồi đoá

Tuanmecsedec
20-10-2013, 14:49
Nhắc nhỡ thành viên hon5thang lần cuối,nãy giờ tôi kiểm tra chatbox ,Bạn là người ăn nói những từ khó nghe.Bạn đã được mọi người góp ý lần thứ 2.Nếu vẫn còn bị góp ý,tôi khóa nick theo nội quy.