PDA

View Full Version : khả năng thành công thuốc phơi nhiễm hiv ?hoangdai078
09-11-2013, 19:05
chào a tuấn và all
E cũng bị phơi nhiễm , đã uống lamzidivir uống 28 ngày ,sau khi có hành vi nguy cơ là 16 tiếng.
e cũng đã tìm hiểu ,khả năng lây nhiễm và khả năng phơi nhiễm. sau 3 tháng sau la đi xn , với em dù em bi chỉ có một điều , nếu bị thì anh chị em Có H hãy đón nhận em như một đứa e.sống có cộng đồng tình cảm.chết k tiếc

songchungvoi_HIV
09-11-2013, 19:14
chào a tuấn và all
E cũng bị phơi nhiễm , đã uống lamzidivir uống 28 ngày ,sau khi có hành vi nguy cơ là 16 tiếng.
e cũng đã tìm hiểu ,khả năng lây nhiễm và khả năng phơi nhiễm. sau 3 tháng sau la đi xn , với em dù em bi chỉ có một điều , nếu bị thì anh chị em Có H hãy đón nhận em như một đứa e.sống có cộng đồng tình cảm.chết k tiếc
PEP dùng đủ 28 ngày, đúng liều, đúng cách, đúng giờ và xn sau khi ngưng PEP 8 tuần bằng Antive HIV tìm kháng thể, chúc bạn thành công

Tuanmecsedec
09-11-2013, 20:13
chào a tuấn và all
E cũng bị phơi nhiễm , đã uống lamzidivir uống 28 ngày ,sau khi có hành vi nguy cơ là 16 tiếng.
e cũng đã tìm hiểu ,khả năng lây nhiễm và khả năng phơi nhiễm. sau 3 tháng sau la đi xn , với em dù em bi chỉ có một điều , nếu bị thì anh chị em Có H hãy đón nhận em như một đứa e.sống có cộng đồng tình cảm.chết k tiếc


Bạn yên tâm, nếu bạn dùng thuốc phơi nhiễm HIV trước 72 giờ sau nguy cơ.Nếu tuân thủ đúng và đủ thì thành công rất cao,cho đến nay theo Tuanmecsedec biết chưa có ca nào thất bại.

CrisM
09-11-2013, 20:31
Bạn chờ thời gian đi xét nghiệm, sẽ có kết quả mà bạn mong muốn

Nguyen Ha
10-11-2013, 13:49
chào a tuấn và all
E cũng bị phơi nhiễm , đã uống lamzidivir uống 28 ngày ,sau khi có hành vi nguy cơ là 16 tiếng.
e cũng đã tìm hiểu ,khả năng lây nhiễm và khả năng phơi nhiễm. sau 3 tháng sau la đi xn , với em dù em bi chỉ có một điều , nếu bị thì anh chị em Có H hãy đón nhận em như một đứa e.sống có cộng đồng tình cảm.chết k tiếc

Chưa gì đã hứa hứa hẹn rồi. Bạn đã dùng pep thì cứ yên tâm chờ xn sau 3và 6 tháng. Chúc bạn thành công!