PDA

View Full Version : Vài thắc mắc nho nhỏLolang0102
04-04-2017, 14:42
Cho em hỏi sao các bài của em lại bị gộp chung vào 1 chủ đề vậy? Trong khi đó bài em hỏi về sùi mào gà và giang mai cũng bị gộp chung với chủ đề bệnh lậu và bị đóng chủ đề? Nhờ mở chủ đề của em ra giúp với. Xin cảm ơn

Truong Xuan
04-04-2017, 14:56
Cho em hỏi sao các bài của em lại bị gộp chung vào 1 chủ đề vậy? Trong khi đó bài em hỏi về sùi mào gà và giang mai cũng bị gộp chung với chủ đề bệnh lậu và bị đóng chủ đề? Nhờ mở chủ đề của em ra giúp với. Xin cảm ơn

Vì vấn đề của bạn đã tư vấn rõ ràng rồi. Bạn đọc kỹ lại.

Tuanmecsedec
04-04-2017, 14:59
Cho em hỏi sao các bài của em lại bị gộp chung vào 1 chủ đề vậy? Trong khi đó bài em hỏi về sùi mào gà và giang mai cũng bị gộp chung với chủ đề bệnh lậu và bị đóng chủ đề? Nhờ mở chủ đề của em ra giúp với. Xin cảm ơn


Trường hợp của bạn ban quản trị tư vấn rõ ràng hết rồi,vì vậy bạn Spam bài khi ban quản trị nhắc nhỡ có thể sẽ bị khóa nick tránh ảnh hưởng thành viên khác.

Lolang0102
04-04-2017, 16:53
Trường hợp của bạn ban quản trị tư vấn rõ ràng hết rồi,vì vậy bạn Spam bài khi ban quản trị nhắc nhỡ có thể sẽ bị khóa nick tránh ảnh hưởng thành viên khác.


Em không có ý spam bài viết gì cả. Tâm lý hoang moang lúc có 1 vài triệu chứng bị Thường như vậy chứ e ko hề có ý spam. Mong bqt mở chủ đề của em ra và em có 1 số vấn đề cần tư vấn. Xin cảm ơn

Truong Xuan
04-04-2017, 20:09
Em không có ý spam bài viết gì cả. Tâm lý hoang moang lúc có 1 vài triệu chứng bị Thường như vậy chứ e ko hề có ý spam. Mong bqt mở chủ đề của em ra và em có 1 số vấn đề cần tư vấn. Xin cảm ơn

Vấn đề của bạn BQT đã tư vấn đầy đủ rồi. Nếu bạn cảm thấy không yên tâm thì cứ đi XN.