PDA

View Full Version : Anh tuấn giúp em về uống thuốc phơi nhiễm hiv 2 loại thuốc 1 ngày .loi lam
16-07-2013, 06:50
tôi có nguy cớ 36h tôi có uống tenofovir và lamviduni100g đén 60h tức 10h sáng tôi có 1v tenofovir và lamviduni100g và cách 2h tôi lại uống 1v lamzidivir 2trong 1sau 19h30 trong ngày tôi lại uống 1v lamzidivir,kẽ tư đó cách nhau 12h tôi cứ uống lamzidivir cho tới 30ngày.tôi đang hoang mang không biết uống như vậy có kháng thuố không,

Tuanmecsedec
16-07-2013, 07:17
tôi có nguy cớ 36h tôi có uống tenofovir và lamviduni100g đén 60h tức 10h sáng tôi có 1v tenofovir và lamviduni100g và cách 2h tôi lại uống 1v lamzidivir 2trong 1sau 19h30 trong ngày tôi lại uống 1v lamzidivir,kẽ tư đó cách nhau 12h tôi cứ uống lamzidivir cho tới 30ngày.tôi đang hoang mang không biết uống như vậy có kháng thuố không,


Như vậy không kháng thuốc,bạn đổi Lamzidivir được.

loi lam
16-07-2013, 07:28
vậy cho hõi thơi gian tính uống thuốc là 36h từ lúc uống tenofivir hay tư lúc uống lamzidivir,vì em thấy thơi gian uống càng sớm càng tốt,

Tuanmecsedec
16-07-2013, 07:35
vậy cho hõi thơi gian tính uống thuốc là 36h từ lúc uống tenofivir hay tư lúc uống lamzidivir,vì em thấy thơi gian uống càng sớm càng tốt,


Thời gian bạn uống thuốc trước 72 giờ là còn trong giờ vàng theo khuyến cáo.

loi lam
16-07-2013, 08:05
tim mãi mà không thây ai đỗi thuốc như minh nên lo quá,sơ mât tác dụng thuốc thì nguy,cho hõi tư giơ có ai đỗi thuốc giống như mình chưa,tại vì mình nguy cơ cao nên rât lo,thông cãm

Tuanmecsedec
16-07-2013, 08:19
tim mãi mà không thây ai đỗi thuốc như minh nên lo quá,sơ mât tác dụng thuốc thì nguy,cho hõi tư giơ có ai đỗi thuốc giống như mình chưa,tại vì mình nguy cơ cao nên rât lo,thông cãm


Bạn yên tâm đi không sao.