PDA

View Full Version : Xin a tuan va mọi người tư vấn giúp mình về thuốc phơi nhiễm hiv?.minhkhanh
19-11-2013, 11:02
mình có qhtd vs gmd thì bị rách bcs , mình lên ngay bv nhiệt đới điều trị phơi nhiễm , trong khoảng thời gian khoảng 3h , bs cho mình uống 28 ngày thuốc , mình uống thuốc đầy đủ và đúng h , sau 1 tháng mình xn lại thì kq âm tính , nhưng về nhà mình phát hiện con 2 viên thuốc uống còn sót lại , mình lo quá ko biết uống 27 ngày có ảnh huởng gì ko nữa , mong a Tuấn và mọi người tư vấn giúp mình với , từ nay xin chừa rồi .
mong hồi âm sớm thanhks !

Tuanmecsedec
19-11-2013, 11:40
mình có qhtd vs gmd thì bị rách bcs , mình lên ngay bv nhiệt đới điều trị phơi nhiễm , trong khoảng thời gian khoảng 3h , bs cho mình uống 28 ngày thuốc , mình uống thuốc đầy đủ và đúng h , sau 1 tháng mình xn lại thì kq âm tính , nhưng về nhà mình phát hiện con 2 viên thuốc uống còn sót lại , mình lo quá ko biết uống 27 ngày có ảnh huởng gì ko nữa , mong a Tuấn và mọi người tư vấn giúp mình với , từ nay xin chừa rồi .
mong hồi âm sớm thanhks !

Phác đồ điêu trị phải 4 tuần (28 ngày) theo khuyến cáo. Nếu bạn chỉ uống 27 ngày là chưa đủ.Nhưng sau 1 tháng bạn xét nghiệm âm tính thì theo Tuanmecsedec khả năng không sao.Bạn cần phải xét nghiệm lại sau 3 và tháng thứ 6.

mongbinhan
19-11-2013, 13:15
ôi giời pa uống thế nào lên quyên 2 viên đc vậy

songchungvoi_HIV
19-11-2013, 23:10
mình có qhtd vs gmd thì bị rách bcs , mình lên ngay bv nhiệt đới điều trị phơi nhiễm , trong khoảng thời gian khoảng 3h , bs cho mình uống 28 ngày thuốc , mình uống thuốc đầy đủ và đúng h , sau 1 tháng mình xn lại thì kq âm tính , nhưng về nhà mình phát hiện con 2 viên thuốc uống còn sót lại , mình lo quá ko biết uống 27 ngày có ảnh huởng gì ko nữa , mong a Tuấn và mọi người tư vấn giúp mình với , từ nay xin chừa rồi .
mong hồi âm sớm thanhks !
Bạn dùng PEP cho hành vi nguy cơ thì dùng đúng, dùng đủ 28 ngày, sau đó xn sau khi ngưng PEP 8 tuần tức là sau nguy cơ 12 tuần, và xn tiếp một lần nữa ở 12 tuần kế tiếp tức là 24 tuần sau nguy cơ