PDA

View Full Version : Đang Dùng Thuốc Pep ( uống trể nhiều lần )kitachiro
10-01-2014, 07:05
mong a tuấn và các a trong ban quản trị tư vấn cho e !! e dùng pep đến nay đc 17 ngày rồi !! trong thời gian đó e có uống trể 4 lần ( 8 phút . 10phút . 12 phút và 1 lần 45 phút ) e vẩn dùng thuốc giờ củ từ viên đầu tiên đến h k đổi theo giờ bị đổi !! e k tỉ lệ thành công của e có giảm xuống k !! khi e uống trể đển 4 lần như j !! mong các a tư vấn cho e .

Tuanmecsedec
10-01-2014, 07:47
mong a tuấn và các a trong ban quản trị tư vấn cho e !! e dùng pep đến nay đc 17 ngày rồi !! trong thời gian đó e có uống trể 4 lần ( 8 phút . 10phút . 12 phút và 1 lần 45 phút ) e vẩn dùng thuốc giờ củ từ viên đầu tiên đến h k đổi theo giờ bị đổi !! e k tỉ lệ thành công của e có giảm xuống k !! khi e uống trể đển 4 lần như j !! mong các a tư vấn cho e .


Tuanmecsedec đã trả lời cho bạn ở đây rồi :#13 (http://www.diendanhiv.vn/threads/6899-Quan-he-gai-mai-dam-co-dung-bao-cao-su-so-nhiem-hiv?p=60726&viewfull=1#post60726).Nếu chỉ 1 lần duy nhất trễ 45 phút thì không sao,còn mấy lần trước 5 hay 10 phút không sao bạn.

songchungvoi_HIV
10-01-2014, 08:25
mong a tuấn và các a trong ban quản trị tư vấn cho e !! e dùng pep đến nay đc 17 ngày rồi !! trong thời gian đó e có uống trể 4 lần ( 8 phút . 10phút . 12 phút và 1 lần 45 phút ) e vẩn dùng thuốc giờ củ từ viên đầu tiên đến h k đổi theo giờ bị đổi !! e k tỉ lệ thành công của e có giảm xuống k !! khi e uống trể đển 4 lần như j !! mong các a tư vấn cho e .
Quy định PEP trong 28 ngày k được phép trể k quá 3 lần và k từ 1 đến 2 giờ. Thật ra thời gian bán thải thuốc hơn 12 giờ. Bạn nên tuân thủ cho tốt. Thì bạn chả sợ , Đúng k? Tuân thủ tốt thì KQ AT

kitachiro
15-01-2014, 10:24
e cám ơn 2 a rất nhiều !! e đang cố gắng tuân thủ tốt để mong đc AT !!

Tuanmecsedec
15-01-2014, 10:46
e cám ơn 2 a rất nhiều !! e đang cố gắng tuân thủ tốt để mong đc AT !!


Việc tuân thủ tốt là một điều cần phải vậy thì thành công của thuốc mới có kết quả cao.

kitachiro
16-01-2014, 07:18
mà a tuấn cho e hỏi !! Trong quá trình dùng như vậy !! e dùng 10h30 22h30!! tối 22h30 e dùng !! ngủ đến sáng thì khoảng 6h45 e ra đánh răng !! thì thuốc đánh ráng có trúng lưởi nên cố cảm giác nôn mửa liên tục !! và 3 lần như vậy cách nhau khoảng 5 6 ngày j đó !! e ói ra thành phần của thuốc màu hơi nâu nâu ( tại có mùi thuốc nên nghỉ là nó) như vậy có s k ak !!

Tuanmecsedec
16-01-2014, 07:32
mà a tuấn cho e hỏi !! Trong quá trình dùng như vậy !! e dùng 10h30 22h30!! tối 22h30 e dùng !! ngủ đến sáng thì khoảng 6h45 e ra đánh răng !! thì thuốc đánh ráng có trúng lưởi nên cố cảm giác nôn mửa liên tục !! và 3 lần như vậy cách nhau khoảng 5 6 ngày j đó !! e ói ra thành phần của thuốc màu hơi nâu nâu ( tại có mùi thuốc nên nghỉ là nó) như vậy có s k ak !!

Chỉ cần trên 40 phút bạn nôn ói thì không sao,vì lúc này thuốc đã tan ngân giải.Khi nào dưới 40 phút thì bạn cần nạp lại viên khác.

songchungvoi_HIV
16-01-2014, 08:57
mà a tuấn cho e hỏi !! Trong quá trình dùng như vậy !! e dùng 10h30 22h30!! tối 22h30 e dùng !! ngủ đến sáng thì khoảng 6h45 e ra đánh răng !! thì thuốc đánh ráng có trúng lưởi nên cố cảm giác nôn mửa liên tục !! và 3 lần như vậy cách nhau khoảng 5 6 ngày j đó !! e ói ra thành phần của thuốc màu hơi nâu nâu ( tại có mùi thuốc nên nghỉ là nó) như vậy có s k ak !!
Uống thuốc vào sau 45 phút hấp thu vào cơ thể rùi, nôn sao 45 phút hoàn toàn k có vấn đề gì.