PDA

View Full Version : Lamozit và lamzidivir?Bokinhvanb7
21-01-2014, 14:01
A Tuấn cho e hỏi là em đang uống lamzidivir chống phơi nhiễm, mà bây giờ em chuyển sang lamozit có được không ạ. Do e uống hết hộp lamzidivir 30 viên. Em tìm mua mà không có. Em uống tiếp 14 ngày còn lại bằng lamozit được không ạ. Em cảm ơn ạ. Nhân tiện đây e cũng muốn giúp đỡ bạn Leewis với số tiền là 2 triệu đồng. A giúp em chuyển tới bạn Leewis, em cảm ơn ạ.

HIV/AIDS.
21-01-2014, 14:23
A Tuấn cho e hỏi là em đang uống lamzidivir chống phơi nhiễm, mà bây giờ em chuyển sang lamozit có được không ạ. Do e uống hết hộp lamzidivir 30 viên. Em tìm mua mà không có. Em uống tiếp 14 ngày còn lại bằng lamozit được không ạ. Em cảm ơn ạ. Nhân tiện đây e cũng muốn giúp đỡ bạn Leewis với số tiền là 2 triệu đồng. A giúp em chuyển tới bạn Leewis, em cảm ơn ạ.
2 thuốic em nêu đều có thành phần thuốc giống nhau nên uống thay cũng không sao cả

Tuanmecsedec
21-01-2014, 15:40
A Tuấn cho e hỏi là em đang uống lamzidivir chống phơi nhiễm, mà bây giờ em chuyển sang lamozit có được không ạ. Do e uống hết hộp lamzidivir 30 viên. Em tìm mua mà không có. Em uống tiếp 14 ngày còn lại bằng lamozit được không ạ. Em cảm ơn ạ. Nhân tiện đây e cũng muốn giúp đỡ bạn Leewis với số tiền là 2 triệu đồng. A giúp em chuyển tới bạn Leewis, em cảm ơn ạ.


Bạn yên tâm Lamzidivir và lamozit là chung thành phần : Lamivudin, zidovudin

songchungvoi_HIV
22-01-2014, 08:29
A Tuấn cho e hỏi là em đang uống lamzidivir chống phơi nhiễm, mà bây giờ em chuyển sang lamozit có được không ạ. Do e uống hết hộp lamzidivir 30 viên. Em tìm mua mà không có. Em uống tiếp 14 ngày còn lại bằng lamozit được không ạ. Em cảm ơn ạ. Nhân tiện đây e cũng muốn giúp đỡ bạn Leewis với số tiền là 2 triệu đồng. A giúp em chuyển tới bạn Leewis, em cảm ơn ạ.
Lamzidivir = Lamozit = Lamivudine 150mg + Zidovudine 300mg