PDA

View Full Version : Nếu đang dùng pep mà bị 1 trường hợp nghi ngờ có thể gây nhiễm hivtera
05-02-2014, 19:00
Nếu đang dùng pep mà bị 1 trường hợp nghi ngờ có thể gây nhiễm hiv thì có phải kéo đài thời gian dùng pep không ?

Nguyen Dinh Nam
05-02-2014, 19:15
sẽ ko có chuyện đó xảy ra đâu bạn

tera
05-02-2014, 20:01
Nếu đang dùng pep mà bị 1 trường hợp nghi ngờ có thể gây nhiễm hiv thì có phải kéo đài thời gian dùng pep không ? Như thế có sao không bạn?

tera
05-02-2014, 20:07
Như thế có sao không bạn?

Nguyen Dinh Nam
05-02-2014, 21:02
khong có chuyện nếu xảy ra o đây