PDA

View Full Version : Hỗ trợ vốn và dạy nghề cho nhóm đối tượng bị tổn thươngsongchungvoi_HIV
18-02-2014, 12:54
18/2/2014 10:05
Hội nông dân (ND) huyện Tân Thành phối hợp với Trung tâm Y tế huyện vừa tổ chức hội thảo đối thoại chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hòa nhập cho người nhiễm HIV/AIDS và các nhóm bị tổn thương.Hội thảo, các điều phối viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triểnCOHED (http://citinews.net/doi-song/doanh-nghiep-cua-nguoi-co-hiv-CSPD5BY/) (Trung tâm COHED) trình bày về nội dung hoạt động dự án hỗ trợ dạy nghề và hỗ trợ vốn cho người bị nhiễm HIV/AIDS (http://citinews.net/doi-song/benh-ghe-co-the-gay-viem-cau-than-cap-743TH5Y/) và các nhóm bị tổn thương.

Sắp tới, Trung tâm COHED sẽ phối hợp với Hội ND (http://citinews.net/xa-hoi/rom-ra-thanh-phan-bon-XITUUPI/) huyện xây dựng dự án sản xuất và dạy nghề cho nhóm bị tổn thương.
Theo danviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-941170019)
http://citinews.net/kinh-doanh/ho-tro-von-va-day-nghe-cho-nhom-doi-tuong-bi-ton-thuong-TXRONRY/