PDA

View Full Version : uống thuốc sau 67hthương mẹ
07-08-2013, 06:44
e uống thuốc pep sau nguy cơ 67h thì có hiệu quả lắm không ạ? e uống loại enofovir Disoproxil Fumarate/Lamivudine/Efavirenz Tablets . 300 mg/300 mg/600 mg. Lọ thuốc hiệu "Mylan" gồm 30 viên . ngày uống 1 viên. e không thấy tác dụng phụ như mọi người nói. sau 6 tuần kể từ lúc ngừng thuốc tức là khoảng 10 tuần kể từ lúc có nguy cơ e có đi xét nghiêm nhanh thì âm tính. kết quả đó có nói lên được điều gì không ạ.


http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

Nguyen Ha
07-08-2013, 09:10
e uống thuốc pep sau nguy cơ 67h thì có hiệu quả lắm không ạ? e uống loại enofovir Disoproxil Fumarate/Lamivudine/Efavirenz Tablets . 300 mg/300 mg/600 mg. Lọ thuốc hiệu "Mylan" gồm 30 viên . ngày uống 1 viên. e không thấy tác dụng phụ như mọi người nói. sau 6 tuần kể từ lúc ngừng thuốc tức là khoảng 10 tuần kể từ lúc có nguy cơ e có đi xét nghiêm nhanh thì âm tính. kết quả đó có nói lên được điều gì không ạ.


67h vẫn còn nằm trong giờ vàng 72h nên bạn yên tâm. Còn kết quả kia cũng khả quan nhưng vì dùng thuốc ức chế ít nhất là xn sau 3 và 6 tháng mới chính xác.