PDA

View Full Version : Ma Túy có ảnh hưởng tới PEP khôngNguyenhuyhung
02-03-2014, 16:15
Em muốn hỏi trong thời gian sử dung thuốc nếu lại lỡ dung ma tuy thi co sao ko ?

songchungvoi_HIV
02-03-2014, 16:20
Em muốn hỏi trong thời gian sử dung thuốc nếu lại lỡ dung ma tuy thi co sao ko ?
Chào bạn!
Bạn xử dụng PEP thì k gây ảnh hưởng tới tác dụng của PEP, nhưng sẽ làm cho bạn quên giờ giấc việc tuân thủ PEP, vì PEP chỉ sử dụng có 28 ngày, 28 ngày này bạn k biết tận dụng cơ hội thì xin thưa với bạn nếu bạn uống sai giờ do mỗi khi bạn lên cơn ghiền bạn bở liều thì thất bại PEP là dĩ nhiên, hoặc nếu bạn phơi nhiễm PEP mà vẫn có hành vi nguy cơ tiêm chích chung kim tiêm với nhiều người thì bạn càng tạo thêm nguy cơ và cuối cùng là thất bại

Nguyenhuyhung
02-03-2014, 16:30
Tỷ lệ sử dụng pep mà vẫn bị nhiễm hiv là bao nhiêu % thưa a ?

songchungvoi_HIV
02-03-2014, 16:33
Tỷ lệ sử dụng pep mà vẫn bị nhiễm hiv là bao nhiêu % thưa a ?
K có chuyện dùng PEP trong 72 giờ vàng mà nhiễm HIV lý do sao đây:
Nguyên lý và công dụng của PEP
https://lh4.googleusercontent.com/-IIakcVg0euA/UPVxn4935xI/AAAAAAAAAgA/VS18NyeN8M4/s644/PCR3.jpg
Kháng thẻ và kháng nguyên chưa kịp xuất hiện trong khoảng 1,5 tuần. Chính vì thế PEP có tác dụng:
- Khi có nguy cơ với HIV, nếu giả sử virut HIV xâm nhập vào cơ thể thì từ ngay thời điểm nguy cơ vừa xảy ra cho đến 72 giờ ==> theo các nhà nghiêng cứu thì trong thời gian 72 giờ này HIV đang tìm kiếm chổ trú ẩn chính là tế bào kháng thể ( CD4, CD8) hay gọi là thời gian hòa màn hoặc là thới gian gắn kết với tề bào khắng thể. Nếu sao 72 giờ thì Virut Hiv bắt đầu tấn câng vào tế bào kháng thể, viủt sẽ ở vĩnh viễn trong tế bào kháng thể, sinh sôi nẩy nở (Đây là vấn đề mà các nhà khoa học đau đàu vì không thể diệt được HIV) thì xem như người đó nhiễm HIV vĩnh viễn. Và trong thời gian của 72 giờ ==> PEP là một loại thuốc kháng HIV chính là vị cứu tinh hay gọi là thuốc úc chế miễn dịch. Khi đưa PEP vào ngay trong thời gian 72 giờ từ khi nguy cơ xảy ra, PEP sẽ diệt được virut HIV (Vì virut còn trôi nổi bên ngoài). Và các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu chính thời gian 72 giờ này là thời gian sử dụng PEP để ức chế virut HIV và duy trì PEP suốt trong vòng 28 ngày. Nếu bạn dùng PEP trong 72 giờ vàng này bạn sẽ tránh được nguy cơ nhiễm HIV. Và để thành công cho việc điều trị PEP cần phải có các yếu tố khác cộng hưởng đó là:
1. Dùng đúng thuốc.
2. Dùng đúng liều.
3. Dùng đúng giờ (Rất quan trọng).
4. Dùng đúng cách.
5. Xn theo đúng quy trình: sau khi ngưng PEP xn HIV sau 8 tuần bằng Antive HIV tìm kháng thể và tức là sau nguy cơ 12 tuần (1 tuần = 7 ngày x 4 tuần = 28 ngày x 3 tháng {12 tuần}= 84 ngày) và chốt một cái cuối ở 24 tuần = 156 ngày
Nếu bạn thực hiện 4 đúng thì k bao giờ DT với HIV