1. Nội dung quan trọng Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Thông báo

   (20 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 46
   • Bài viết: 461
  2. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 438
   • Bài viết: 611
  3. Góp ý của bạn

   (12 Đang xem)

   Góp ý của bạn (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 368
 2. Hoạt động Offline Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.Chúng ta nên làm gì đó cho đời thêm đẹp hơn.
   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 663
  2. Câu lạc bộ của những Tấm Lòng Vàng.
   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 181
   • Bài viết: 370
  3. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 48
   • Bài viết: 155
  4. Chúng ta offline

   (12 Đang xem)

   Diễn đàn không thể thiếu offline nhưng chúng ta quên chuyện đó.
   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 730
 3. Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 587
   • Bài viết: 4,973
  2. Hỏi Và Đáp : Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi trơn (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16,138
   • Bài viết: 224,363
  3. Hỏi Và Đáp : Xét nghiệm HIV (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7,642
   • Bài viết: 105,562
  4. Hỏi Và Đáp : Phơi nhiễm HIV (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,457
   • Bài viết: 25,614
  5. Hỏi Và Đáp : Sử dụng Ma túy, Kim tiêm, các vật bén nhọn (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4,045
   • Bài viết: 43,177
  6. Hỏi Và Đáp : Vấn Đề Khác (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8,109
   • Bài viết: 77,163
  7. Kỳ thị và phân biệt đối xử (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 563
   • Bài viết: 6,058
  8. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 203
   • Bài viết: 1,992
 4. HIV - Điều không mong muốn Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Cùng chia sẻ tâm sự

   (35 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 419
   • Bài viết: 8,951
  2. Mang thai, sinh em bé

   (27 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 683
   • Bài viết: 1,550
  3. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 634
   • Bài viết: 770
  4. Tủ thuốc cho bạn

   (32 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 609
   • Bài viết: 3,885
  5. Thông tin về HIV

   (308 Đang xem)

   Giữa nắm bắt thông tin với khả năng bị lây nhiễm có mối quan hệ tỷ lệ nghịch,... bạn sẽ tăng nắm bắt thông tin...?

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 216
   • Bài viết: 783
  6. Địa chỉ cần biết

   (23 Đang xem)

   Địa chỉ cần biết (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 205
   • Bài viết: 1,401
  7. Vấn đề pháp lý có liên quan HIV/AIDS (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 288
   • Bài viết: 807
  8. Chăm sóc chính mình

   (21 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,117
   • Bài viết: 3,273
 5. Vòng tay cộng đồng ! Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Họ vẫn bên nhau

   (21 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 129
   • Bài viết: 194
  2. Thêm một góc nhìn

   (95 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 67
   • Bài viết: 194
  3. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 81
   • Bài viết: 239
 6. Tuổi trẻ & lối sống Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Góc tùy bút

   (16 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 86
   • Bài viết: 2,013
  2. Giao lưu & Kết bạn

   (33 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 457
   • Bài viết: 3,165
  3. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 66
  4. Lên án & Cảnh tỉnh

   (14 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 41
   • Bài viết: 217
  5. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 55
   • Bài viết: 168
  6. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Bài viết: 97
 7. Hành trang vào đời - Kỹ năng sống Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Nghệ thuật sống

   (15 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 308
   • Bài viết: 838
  2. Luôn có những xử lý tốt cho ta trong cuộc sống.... !
   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 331
   • Bài viết: 374
 8. Tình yêu & Giới Tính Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 301
   • Bài viết: 527
  2. (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 270
   • Bài viết: 677
  3. Khám phá giới tính

   (18 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 62
   • Bài viết: 196
  4. Tình yêu là...

   (18 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 189
   • Bài viết: 263
  5. Quan hệ an toàn ...

   (19 Đang xem)

   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 80
   • Bài viết: 715
  6. Chúng tôi là những người bình thường.
   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 640
   • Bài viết: 4,070
  7. Tự tin chấp nhận giới tính của mình. Và, biết cách phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục.
   (Tuanmecsedec tư vấn HIV miễn phí ĐT & Zalo : 098.2727.393)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 497
   • Bài viết: 628
  1. Giải đáp thắc mắc

   (15 Đang xem)

   Thắc mắc về cách sử dụng diễn đàn xin gửi vào đây

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 26
  2. Câu lạc bộ Spam

   (17 Đang xem)

   Nơi văng miểng và không cần biết, không quan tâm những suy nghĩ của mọi người đối với bài viết của mình

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 303

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 4315 người trực tuyến. 16 Thành viên 4299 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 23,979, 03-01-2020 lúc 03:54.

 1. Colennao1995,
 2. Hien11,
 3. Hivong1234566,
 4. Hoang3456,
 5. Lamlo111,
 6. lelamhung,
 7. Lolang2407,
 8. longcao,
 9. Lxb88,
 10. Thanhnam9803,
 11. Thiendat,
 12. Tranvu0204,
 13. Trần văn dúi,
 14. Truong Trieu,
 15. TungDoHN

Thống kê Diễn Đàn HIV/AIDS - Giao Lưu & Tư Vấn Trực Tuyến.Thống kê Diễn Đàn HIV/AIDS - Giao Lưu & Tư Vấn Trực Tuyến.

Chủ đề
47,492
Bài viết
528,959
Thành viên
30,523
Thành viên kích hoạt
167

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, Tranvu0204

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết