Quy định Diễn Đàn HIV/AIDS - Giao Lưu & Tư Vấn Trực Tuyến.

Để giữ cho nội dung được trong sáng như tiêu chí hình thành và họat động của Website, các bạn Admin, Mod và thành viên của http://diendanhiv.vn/ phải tuân thủ những quy định dưới đây:


Điều 1: Nên và không nên:

Không gửi ý kiến có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết như: "????", "help me!!", "Hay lắm", "có ai giúp tui không", v.v... Không nên gửi ý kiến ngắn ngủn, chỉ một vài từ như "hay quá", "tuyệt", như vậy sẽ bị xem là bạn “câu bài”.

Không nên gửi ý kiến viết toàn bằng chữ HOA, vì như thế không được lịch sự cho lắm. Không nên gửi ý kiến về nội dung không liên quan đến chủ đề của Website (HIV và con đường đẫn đến, giới tính, tình yêu, chia sẻ, học hỏi,…) Nên gửi ý kiến viết bằng tiếng Việt có dấu. Nên thông báo cho ban quản trị khi bạn gặp bài có nội dung vi phạm quy định của diễn đàn này

Điều 2: Cấm:

Gửi ý kiến mang tính đả kích, khích bác, chỉ trích, nói xấu, dùng các từ ngữ thô tục. Gửi ý kiến có nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Gửi ý kiến có nội dung vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Điều 3: Các quy định về avatar, các hình ảnh upload lên, chữ ký...

Không sử dụng biểu tượng là các hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Không sử dụng biểu tượng là quốc kỳ, quốc huy của bất cứ quốc gia nào. Không được sử dụng các hình ảnh, chữ ký quá luộm thuộm, kích thước lớn làm ảnh hưởng các thành viên khác.

Điều 4: Chế tài:

Nội dung không đúng quy định sẽ bị xóa bỏ ngay. Cá nhân vi phạm quy định sẽ được Admin hoặc Mod nhắc nhở lần đầu tiên bằng tin nhắn cá nhân. Nếu tái phạm thì sẽ bị xóa user, và nếu bạn sử dụng IP cố định thì IP của bạn có thể bị ban. Nếu có tính chất cố ý chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thực hiện

Theo từng chức năng được cấp, các Admin, Mod và thành viên của diễn đàn có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Mặc dù Ban quản trị của Diễn Đàn HIV/AIDS - Giao Lưu & Tư Vấn Trực Tuyến sẽ cố gắng loại bỏ những bài viết không đúng nội quy khỏi diễn đàn, chúng tôi không thể duyệt hết nội dung tất cả các bài viết. Vì vậy,thành viên chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến bài viết của mình.Nếu vi phạm nội quy của diễn đàn.