a đăng 1 bài chi tiết về xn khi dùng pep đi. khi nào thì tương đối an toàn hay cứ phải 6 tháng ạ