Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: choconmotcohoi89

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

  1. Đánh dấu: người mới nhiễm là thời điểm có nguy cơ đúng ko...

    người mới nhiễm là thời điểm có nguy cơ đúng ko anh tuấn ơi?sao trong hóa đơn bv Hòa Hảo ngta ghi là HIV COmbi(anti HIV + HIV p24) 100k là sao anh?
    sao combi chứ ko phải combo anh Tuấn?nge nói xét...
  2. Đánh dấu: em xét combo!

    e đã xn combo ở ngày thứ 13.bác sĩ cũng nge kể về nguy cơ của e.ông bảo an tâm đi.e cũng thấy lạ.ông vào ông xn ôgn bảo vậy liền ah.tìm kháng nguyên và sang lọc tìm kháng thể nhiễm cấp 12 đến 14 ngày...
Kết quả 1 đến 2 của 2