Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cũng diễn đàn cũng như tư vấn cho các bạn khác.