Cuộc đời rất công bằng ... Dù có nghiệt ngã nhưng bản thân mình coi như mai mà mình còn phát hiện để điều trị, để thấy cuộc sống quý giá hơn và sống biết giữ gìn để hạn chế lây lan cho những người...