đọc những bài của anh, tôi càng trân trọng anh hơn. chúc anh sức khỏe.