Mình cũng mới phát hiện ra mình mang H trong người được 2 tuần giờ vẫn đang điều trị. Còn CD4 của mk họ bảo chưa có. Tải lượng virut cũng chưa biết. Mk cũng là một học sinh sinh viên giỏi trong suốt...