Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Nguyen Ha

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.15 giây.

  1. Đúng vậy bạn.

    Đúng vậy bạn.
  2. Khôbg có nguy cơ và đã xét nghiệm âm tính rồi....

    Khôbg có nguy cơ và đã xét nghiệm âm tính rồi. Bạn yên tâm 100%
  3. Dù bạn có nguy cơ cao tận 9 tầng mây đi nữa thì...

    Dù bạn có nguy cơ cao tận 9 tầng mây đi nữa thì kết quả xét nghiệm này cũng yên tâm 100% rồi.
Kết quả 1 đến 3 của 3