Nguyên nhân rối loạn định dạng giới

Nguyên nhân gây ra chứng rối loạn định dạng giới vẫn chưa được khám phá, tuy nhiên một vài học thuyết về vấn đề này cho rằng:


Rối loạn giới tính là do đã...