Cùng cảnh ngộ rồi ! Mình có thể kết bạn được không ?