Em có sử dụng đồ chơi tình dục 1 mình và không chia sẻ nó với ai cả, mỗi lần dùng xong có vệ sinh rất kỹ đồ chơi lẫn cốc đựng nhưng em quan ngại 1 điều giả sử có làm mạnh quá lỡ làm xước da chảy máu...