Chào cả nhà, mình đã điều trị ARV được gần 3 tuần, nhưng gần đây bị rụng tóc rất nhiều, chỉ lấy tay vuốt tóc từ trước ra sau là đã được hơn chục sợi rồi, nhất là lúc tắm nó rụng càng nhiều.

Hiện...