Rụng tóc và sụt cân là do giang mai nha bạn, khoảng 3 tháng sau khi điều trị sẽ hết.
Đừng lo lắng.