Đọc xong câu chuyện thấy thuóng 2 anh chị.
Em cũng đang chờ người vì em mà bất chấp đây