Bạn co gắng đợi đủ 28 ngày đi xn nhé. Mình biết thời gian bây giờ đối với bạn dài như thế kỉ. Nhưng hãy luôn giữ niềm tin nhé, tìm hiểu diễn đàn đã lâu, mình biết có rất nhiều trường hợp giống bạn...