không có bảo hiểm sóc trăng thì xin giấy chuyển viện. Tái khám một lần sức khoẻ bình thường thì lãnh thuốc rồi về, tải lượng chưa dưới ngưởng thì tháng lãnh 1 lần. Mấy cô chú a chị nhiệt tình vui vẽ...