Bạn uống cách nhau đúng 12h, nếu bị nôn thuốc ra thì uống lại ngay nhé.