Hi,

Mình sống ở nước ngoài và về Vietnam tháng 9, cần tìm bạn đi chơi ở HCM.