Mình là nam, 40t, tính hiền lành, nghiêm túc, quê Nam Định, điều trị ARV 1 năm kết quả tải lượng vi rút k=k (không phát hiện), có nhà cửa thu nhập ổn định. Muốn tìm bạn nữ có cùng quan điểm để tiến...