Mang dòng máu Quý tộc ko phải là kết thúc mà là bắt đầu một cuộc sống mới , Nếu tuân thủ ARV có thể sống trọn cuộc đời bạn nên gữi gìn sức khoẻ chú c CD4 bạn sẽ tăng đều đều