Phát ban do nhiều lý do. bạn dị ứng cũng nổi ban đỏ. Bạn nên đi khám. Trường hợp bạn không có nguy cơ hiv, bạn sợ thì nên xétnghiệm để xả stress. Đó cũng là cách bạn bảo vệ bản thân và người thân.