Bạn mua thuốc mỡ về thoa xem sao, nếu không đỡ thì nên đi khám.