bạn không có nguy cơ nên không sao đâu bạn.chỉ là nổi hạch thôi mà,đừng nên lo lắng như thế chứ